*ترکی برجام تهی اقتصاد ایران* ✍جواد رحیم پور اقتصاد ایران قدرت ترمیم و باز زنده سازی درونی خود را چند دهه است که از دست داده است واکنون فقر، بیکاری ،ازدست دادن نیروهای متخصص ،فرار سرمایه های ارزی و… را تجربه می کند.جام اقتصاد ایران ، خالی از تر از همیشه با تکانه های مرگبار […]

*ترکی برجام تهی اقتصاد ایران*

✍جواد رحیم پور

اقتصاد ایران قدرت ترمیم و باز زنده سازی درونی خود را چند دهه است که از دست داده است واکنون فقر، بیکاری ،ازدست دادن نیروهای متخصص ،فرار سرمایه های ارزی و… را تجربه می کند.
جام اقتصاد ایران ، خالی از تر از همیشه با تکانه های مرگبار سیاست های نادرست پولی ومالی وبه عبارت بهتر با تکانه های ایدئولوژیک، امنیتی وسیاسی روبرو است.
کاهش پرشدت ارزش ریال وسقوط آزاد آن از ابتدای سال جدید وتجربه 33000 تومانی، ترک برداشتن آشکار جام تهی اقتصاد ایران است.
دولت رئیسی با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و فقدان دیپلماسی موفق در مذاکرات برجامی ، آب سردی بر جام شیشه ای اقتصاد ایران ریخت و ترک واضحی بر آن نشاند.
تحمیل شوک های بزرگ ودر کوتاه زمان، زنجیره تولید ومصرف را از می گسلد . درمحیط اقتصادی ناپایدار وبدون چشم انداز ،رفتار تولید ومصرف کننده و طرف عرضه وتقاضا همزمان با هم آسیب می بینند وشاهد اتلاف های بزرگ منابع وسرمایه گذاری های انجام شده خواهیم بود. به طور مثال از هم اکنون گرایشات مصرفی مردم دچار تنزل شدیدی شده است و با کاهش مصرف گوشت ،لبنیات و… عملا تمام سرمایه گذاری های انجام شده در این بخش ها، با بحران تولید روبرو شده اند وبیم اتلاف سرمایه گذاری های انجام شده کاملا محسوس است.
صادرات هم نمی تواند بحران موجود این فعالیت ها را ازبین ببرد وتنها شانس کمی برای گروه کوچکی از آنها فراهم می کند.
ظاهرا دولت رئیسی ،تلاش دارد تا جام خالی اقتصاد ایران را بشکند تا اخرین قطرات و رمق موجود در آن را به نفع نهادهای ناکارآمد وزیانده حکومتی مصادره کند.
اکنون اقتصاد ایران از مرحله ورشکستگی به مرحله ریشه کنی ساختاری وارد شده است وجایگزین این وضعیت تنش بی مهار بقای توام با اعتراضات فراگیر است.
دولت رئیسی در تمام حوزه های حکمرانی واز جمله اقتصاد فاقد وجاهت وقدرت اقناعی است و عاقلانه ترین راه پیش رو ترک این اتاق عمل گیاه در مانی برای جراحی پیچیده اقتصاد ایران است.
دولت رئیسی ،بحران نا اطمینانی اقتصاد ایران را به شکاف گسله ای لرزان تبدیل کرده است که رخنمون آن در قیمت دلار قابل مشاهده است.
زبر پای اقتصاد ایران آبی روان نیست و با ادامه واصرار دولت رئیسی، جام اقتصاد ایران خواهد شکست و بزودی مرزهای معاملاتی دلار نقاط عطف وتعادلی بالاتری را تجربه خواهد کرد و بنگاهها خالی وخیابان ها مملو از معترضان معیشتی خواهد شد.

🆔https://t.me/hamidasefichannel2/3289

📌صفحه اینستاگرام
🆔https://instagram.com/hamid._asefi

  • نویسنده : جواد رحیم پور
  • منبع خبر : فضای مجازی کانال تلگرام حمید آصفی