امروزه قدرت همه چیز را تغییر داده است،شاید در کشور ما اینگونه است که قدرت بر علم و تحصیلات پیشی گرفته است!

  • نویسنده : غلامرضا جعفری
  • منبع خبر : اینستاگرام مدیر مسئول