سمنان ( ایرانیان فردا ) - مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان با اشاره به اینکه با توقف چاپ و توزیع دفترچه درمانی تامین اجتماعی از ابتدای اسفندماه تمامی خدمات درمانی در بستر الکترونیکی ارائه خواهد شد، گفت: بیمه شدگان تامین اجتماعی، نگرانی از بابت توقف صدور چاپ دفاتر درمانی نداشته باشند.

سیدمجتبی اکرم، صبح پنح شنبه در جلسه کمیته نسخه الکترونیک اظهار داشت: با توقف چاپ دفاتر درمانی برنامه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی وارد فاز جدیدی شده و تمامی مراکز درمانی و تشخیصی حتی اگر طرف قرارداد هم نباشند می توانند نسبت به نسخه نویسی الکترونیک اقدام نمایند.
وی افزود: تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی می توانند قبل از مراجعه به مراکز درمانی با روش های اعلام شده نسبت به استعلام استحقاق درمان خود اقدام و از پوشش بیمه درمانی خود اطمینان حاصل نمایند.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان با اشاره به وجود نگرانی احتمالی بین بیمه شدگان بابت توقف چاپ دفاتر درمانی بیان داشت: در صورت نداشتن دفترچه، بیماران می توانند با کارت ملی و یا شناسنامه نسبت به دریافت خدمات درمانی اقدام نمایند. در موارد بستری برای نوزاد فاقدکدملی نیز تا زمان صدور شناسنامه و حداکثر یک ماه پس از تولد، ارائه خدمات از طریق کدملی مادر انجام خواهد شد.

  • نویسنده : فاطمه زهرا تجلی