پویش همه باهم ایران بزودی حمایت قاطع خود را از دکترپزشکیان اعلام مینماید

پویش همه باهم ایران بزودی دلایل خود را در تببین حمایت از دکتر پزشکیان منتشر مینماید

  • نویسنده : غلامرضا جعفری
  • منبع خبر : اختصاصی ایرانیان فردا