تمام تحلیلها حاکی است که در الکترال کالج و البته نظر سنجی ها ترامپ با تفاوت فاحشی از آرا و آرا الکترال میبازد و مجالس نمایندگان و سنا نیز با اکثریت مطلق به دموکراتها میرسد با تضعیف بریتانیا و اسرائیل و تقویت موضع هواداران ایران و چین و روسیه و نیز انسجام ایرانی تبار ها […]

تمام تحلیلها حاکی است که در الکترال کالج و البته نظر سنجی ها ترامپ با تفاوت فاحشی از آرا و آرا الکترال میبازد و مجالس نمایندگان و سنا نیز با اکثریت مطلق به دموکراتها میرسد با تضعیف بریتانیا و اسرائیل و تقویت موضع هواداران ایران و چین و روسیه و نیز انسجام ایرانی تبار ها ،عرب تبار ها،مسلمانان،رنگین پوستان ،لاتین تبارها،اقلیت ها ،زنان،سالمندان،فاقدان ببمه،فعالان محیط زیست و چپ گرایانکاهش شدید قیمت جهانی دلار آمریکا وقیمت جهانی طلا پیش بینی میشود با توجه به کاهش روند کرونا و نیز لغو تحریمهای ضد حقوق بشری ترامپ از جمله تحریم داروویی حباب طلا و سکه و دلار و ارز شکسته سکه خوران و ارزبازان یا سکته کرده و یا دستگیر و محاکمه میشوند در چنین شرایطی تحویل دلار به دولت بعد در شهریور سال آینده به قیمت چهار هزار تومان و سکه به قیمت دو میلیون تومان بعید بنظر نمیرسد البته باید به پرونده های زیاد مهریه که این مدت تشکیل شد هم نظر انداخت و با یک حکم ثانویه مهریه بالای ۱۴ سکه را حرام و آن را هم به سکه نقره و عندالاسطاعه بشرط حسن معاشرت و تمکین تقلیل داد تا شاهد موج فروپاشی خانواده ها و پر شدن زندانها و اختلال در گودکان و بزه کاری و بزه دیدگی بیشتر ازجمله اشاعه فحشا و اهانت به کیان خانواده با مستمسک مهریه نباشیم و به جای ان برای زنان سازگاری که تا پایان عمر با همسر خود درست زیسته اند حقوق ثابت یا ارث ممتاز یا دیگر حقوق قایل شویم به هرحال مشکلات اقتصادی تمام شد برای ایران و جهان و امریکا و سیاهی به زغال ماند و انها که خون ملت را با احتکار غذا و دارو و طلا و سکه و پول و ارز و دلار میمکیدند اگر متواری نگردند یا مانند مواقع دیگر سکته نند محاکمه میگردنند سلاطین سکه و دلار سکه خواران و دلار خواران نوبت شماست