نحوه اعلام نتایج انتخابات افغانستان ،تمسخردموکراسی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان غلامرضاجعفری دیروز اشرف غنی احمدزی را به عنوان رئیس جمهوری جدید افغانستان اعلام کرد.این کمیسیون نتایج دور دوم انتخابات را پس از سه ماه تنش و بحران بدون ذکر جزئیات از جمله تعداد آرا و درصدی آن اعلام کرد پیش از این رسانه ها نقل […]

نحوه اعلام نتایج انتخابات افغانستان ،تمسخردموکراسی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان غلامرضاجعفری دیروز اشرف غنی احمدزی را به عنوان رئیس جمهوری جدید افغانستان اعلام کرد.این کمیسیون نتایج دور دوم انتخابات را پس از سه ماه تنش و بحران بدون ذکر جزئیات از جمله تعداد آرا و درصدی آن اعلام کرد پیش از این رسانه ها نقل کرده بودند نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان را امضا کردند. بر اساس این موافقتنامه نامزدی که بیشترین رای را به دست می آورد رئیس جمهوری خواهد شد و پست ریاست اجرایی در اختیار تیم نامزد دیگر قرار خواهد گرفت اینکه این انتخابات به اغتشاش و جنگ داخلی نینجامید و با مذاکره جلوی درگیری گرفته شد امر مبارکی است شرایط افغانستان که تا 13 سال پیش تحت ستم طالبان ضد دموکراسی و القاعده تروریست بوده وسالیان متمادی قبلی هم درگیر جنگ داخلی اشغال خارجی بوده قابل درک است و توقع نمیرود مثلا نتیجه هفت میلون رای ان یک شبانه روز اعلام شود اما پس از سه ماه هنوز مشخص نیست اولا در انتخابات چه تعداد و چند درصد به نامزد اول و چه تعداد و چند درصد به نامزد دوم رای داده اند میزان رای مردم از خود مردم هم محرمانه است اساسا این ارا چطور شمارش شده اند که 3 ماه طول کشیده وهنوز دقیقا مشخص نیست رای نفر اول چغدر است اصلا افکار عمومی کجاست چرا در افغانستان بجای پارلمان یک هو یه جای غیر منتخب به نام لویی جرگه سبز میشود و چرا رای مردم مورد مذاکره و توافق قرار میگیرد اگر بنا براین بود که با توافقنامه صرف و بی توجه به ارا واقعی و شفاف مردم یکی رئیس جمهو ر و دیگری رئیس اجرایی که در قانون اساسی افغانستان و جهان بی نظیر است و زاییده دوران کودتای مشرف در پاکستان است شود چه لزومی به انتخابات و صرف بودجه بود برای کشوری که 537 میلیون دلار کسر بودجه در تامین حقوق کارمندان دارد امنیتش توسط خودش قابل تامین نیست قدرت بلامنازع در سرزمینش نیست چه لزومی دارد انتخاباتی برگزار شود که 3 ماه در ان هفت ملیون رای که کار نصف روز است بشمارند و اخرش هم برنده با میزان و درصد ارا نا معلوم انتخاب شود اگر تقلب شده متقلب بازخواست نشود اگر ادعای تقل کذب بوده مدعی کذب رئیس اجرایی شوداینجانب به جد معتقدم نحوه اعلام نتایج انتخابات افغانستان ،تمسخردموکراسی است و نباید چنین الگویی نه در افغانستان و نه در جای دیگر نهادینه شود مذاکره بجای تخاصم خوب است اما فقط برای دولت وحدت ملی در شرایط بحرانی نه بر سر اصل میزان رای مردم که بسیار ناپسند است و بی معناست .

  • نویسنده : غلامرضا جعفری