دکتر پزشکیان رئیس و قائم مقام ستادخودرا منصوب کرد

اختصاصی ایرانیان فردا ؛دکتر پزشکیان در احکامی جداگانه دکتر حضرتی را بعنوان رئیس ستاد و دکتر تاجرنیا بعنوان قائم مقام و ستاد خود منصوب نمود.

  • نویسنده : اختصاصی
  • منبع خبر : اختصاصی ایرانیان فردا