این امر بدیهی در روابط بین الملل وجود دارد که شرایط شکل گیری یک دولت به معنی کشور. (دولت_ملت)سرزمین،مردم ،حکومت،حاکمیت و شناسایی است) یعنی باید در منطقه جغرافیایی خاص بلامنازع بوده و برمردمی خاص که فرهنگ ،زبان ،دین ،تاریخ عموما مشترکی دارند حکومت نماید که حکومت واجد تفکیک قوابه سه قوه و لزوما ابتنا به […]

این امر بدیهی در روابط بین الملل وجود دارد که شرایط شکل گیری یک دولت به معنی کشور. (دولت_ملت)سرزمین،مردم ،حکومت،حاکمیت و شناسایی است) یعنی باید در منطقه جغرافیایی خاص بلامنازع بوده و برمردمی خاص که فرهنگ ،زبان ،دین ،تاریخ عموما مشترکی دارند حکومت نماید که حکومت واجد تفکیک قوابه سه قوه و لزوما ابتنا به قانون و دادگستری و دیوان سالاری است و در داخل سرزمین بلا منازع بوده یعنی برتمام سرزمین مسلط و روش تسلط نیز مشروع یعنی قانونی (بخوانیم دموکراتیک)باشد شناسایی چنین کشوری درجهان نیز که منجر به استقلال و موجودیت آن و شرکتش در مراودات بین المللی میشود باید دوژوره( یعنی کامل و دایمئ و رسمی) و نه موقت و( دوفاکتو )باشد معیار شناسایی کشورها عدم ابتنا بر نقض حقوق بنیادین بشر چون حقوق اقلیت‌های دیتنی، قومی و زبانی و حقوق زنان و… وعدم ایتنا برتروریسم،جنایت جنگی،جنایت علیه بشریت ،نسل کشی ،است و نیز ابتنا به قانون و بلامنازعه بودن در داخل ،عدم توسعه طلبی در خارج ،ابتنا بر قانون ،حقوق بشر ،دموکراسی در داخل است وگرنه رژیمی فاسد و غاصب خواهد بود چه رژیم دست نشانده آلمان در فرانسه در جنگ دوم جهانی که در مقابلش دولت در تبعید فرانسه در بریتانیا رسمیت داشت چه داعش یا القاعده یا طالبان یا النصره هرجایی تشکیل حکومت بدهد چه رژیم آلمان و ایتالیای نازی و فاشیست جنگ دوم چه رژیم اسراییل و چه رژیم افریقای جنوبی در آپارتاید چه رژیم صربستان مونته نگرو در جنگ بوسنی و هرزگوین اینها قابل شناسایی نبوده و باید از نیروی معارض آنهااگر در داخل باشد بعنوان نیروی آزادیبخش چه در خارج باشد بعنوان دولت در تبعید بعنوان نماینده واقعی یک ملت حتی با دادن کرسی در سازمان ملل همانگونه که فلسطین در مجامع اسلامی و عربی و سپس جهانی شناسایی شد حمایت نمود به این ترتیب تحریم طالبان،بلوکه نمودن اموال افغانستان و تحویل به مبارزان مطلوب است و اگر مبنا برگفت و گوست باید علاوه بر نمایندگان کرزی،و عبدلله و هکمتیار ،نمایندگان ژنرال دوستم،اشرف غنی،احمد مسعود، نیروهای همسو با احمد مسعود در جناحهای دیگر، نمایندگان سازمان ملل ،اتحادیه اروپا ، سازمان ناتو،اتحادیه کشورهای مشترک المنافع شوروی سابق ،کنفرانس اسلامی،سازمان اکو، اتحادیه عرب، آمریکا ، بریتانیا،فرانسه ،چین ،روسیه،. پاکستان، هند،ایران، تاجیکستان،ازبکستان،ترکمنستان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان نیز حاضر بوده و در چهارچوب قانون اساسی افغانستان و سنتهایی چون لویی جرگه و براساس حقوق بین الملل و حقوق بشرو از جمله حقوق احزاب، مطبوعات، زنان، اقلیت‌های دینی و مذهبی،بنا گردد( سابقه طالبان در نقض سیستماتیک حقوق بشر و حقوق بین الملل خصوصا با توتالیتاریسم بنیادگرایان حقوق دیپلوماتیک (چون حمله به کنسولگری ایران) حقوق بشردوستانه جنگو و حقوق زنان را نقض نمودند) فلذا دولت سازی در افغانستان یاید با ابنتا برحقوق و نهایتا رفراندم عمومی و خلع سلاح صورت گرفته و همه طرفهای ذینفع و اقشار ملت تصمیم بگیرند افغانستان دهها تلوزیون خصوصی و صدها روزنامه فعال و حدود ۷۰ حزب مستقل دارد که باید در فرایند رساندن پیام مردم و تصمیم سازی و تصمیم گیری و نیز تبیین تصمیمات برای مردم موثر باشند امید که چنین گردد. و چهل و اندی سال تلاطم افغانستان با دولتی قانونی و دموکراتیک و فراگیر و نماینده همه ملت و با صلحی مبتنی بر دیانت و عقلانیت و حقوق اساسی وموازین حقوق بشر و حقوق بین الملل پایانی خوش پذیرد به نحوی که افغانستان و ملت آن، جامعه جهانی و همسایگان افغانستان روی آرامش ببینند.

  • نویسنده : غلامرضاجعفری
  • منبع خبر : اختصاصی :یادداشت مدیر مسيول