اطلاعیه اول شورای کرامت ایران اسلامی بنام آنکه جان را فکرت آموخت ملت شریف ،فهیم و شهید پرور و ولایی ایران در باب شورای کرامت که ساختار و منشور فکری و برنامه های آن بزودی منتشر میشود لازم دیدم دو نکته متذکر شوم اولا شورای کرامت تجمعی ملی سراسری و فراگیر است و اساسا به […]

اطلاعیه اول شورای کرامت ایران اسلامی بنام آنکه جان را فکرت آموخت ملت شریف ،فهیم و شهید پرور و ولایی ایران در باب شورای کرامت که ساختار و منشور فکری و برنامه های آن بزودی منتشر میشود لازم دیدم دو نکته متذکر شوم اولا شورای کرامت تجمعی ملی سراسری و فراگیر است و اساسا به استان و شهرستان خاصی ارتباط ندارد و ثانیا با هیچ تشکیلات و رسانه هم نام ملی و محلی دیگری نیز همسویی شکلی و ماهوی نداشته و خود نهادی مستقل ،خود بنیاد ،فراگیر و قائم به خود است که بزودی راجع به آن اطلاع رسانی خواهد شد لازم به ذکر است این حرکت که بخشی از پویش #همه با هم ایران است رسانه ای جز پایگاه خبری ایرانیان فردا ندارد و مدیریت این پویش ،شورا و پایگاه خبری هرسه با غلامرضا جعفری حقوقدان ،روزنامه نگار،فعال سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی ورسانه ای مستقل،معتدل و نوگرای ایرانی حامی دولت میباشد #همه باهم ایران#ایرانیان فردا#امید#کرامت