سخنگوی جبهه اصلاحات نتیجه انتخابات هیئت رئیسه این حزب را اعلام کرد که درآن حسین مرعشی به عنوان نایب رئیس اول و فاطمه راکعی به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان فردا و به نقل از مخاطب 24، علی شکوری راد سخنگوی جبهه اصلاحات  درباره انتخابات هیئت رئیسه جبهه اصلاحات گفت: در جلسه شب گذشته مجمع عمومى جبههٔ اصلاحات ایران، انتخابات تکمیلى هیأت رئیسه جبهه اصلاحات مجددا برگزار شد و با رأى اعضاء، آقاى سیدحسین مرعشى و خانم فاطمه راکعى به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و دوم، آقاى محمدعلى باقرى به عنوان دبیر و آقاى على شکورى‌راد به عنوان سخنگو براى یک دورهٔ یک‌ساله انتخاب شدند.

در جلسه پیشین مجمع عمومی انتخابات با همین نتیجه برگزار شده بود اما به دلیل یک ایراد شکلى مقرر شد که تکرار شود تا شائبه‌ای در آن باقی نماند.

وی همچنین افزود:  بهزاد نبوی در جلسهٔ پیشین به عنوان رئیس جبههٔ اصلاحات ایران برگزیده شده بود. پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسهٔ کمیته‌های پنج‌گانهٔ ‌جبههٔ اصلاحات ایران (که در حال انجام است) ‌و اضافه شدن رؤسای کارگروه‌ها، ترکیب هیأت رئیسه جدید برای یک سال پیش رو تکمیل خواهد شد.

جبههٔ اصلاحات با رویکرد هم‌اندیشی در مورد مسائل سیاسی روز جلسات خود را به‌طور منظم برگزار کرده و اخیرا نقش پررنگ‌تری را در هم‌گرایی سیاسی احزاب اصلاح‌طلب دنبال کرده‌است.

به گزارش ایرانیان فردا بهزاد نبوی سکانداری ریاست این حزب برعهده داشته است

  • نویسنده : آذین معصومی
  • منبع خبر : مخاطب 24 https://mokhatab24.ir/fa/news/5295/-----