سمنان ( ایرانیان فردا ) – رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان سمنان، از امضای تفاهم نامه خرید 126 دستگاه تبلت برای دانش آموزان با نیازهای ویژه استان سمنان خبرداد و گفت: از محل اعتبارات سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی، ۱۶ میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات هوشمند ارتباطی اختصاص‌یافته است.

سمنان ( ایرانیان فردا ) – رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان سمنان، از امضای تفاهم نامه خرید 126 دستگاه تبلت برای دانش آموزان با نیازهای ویژه استان سمنان خبرداد و گفت: از محل اعتبارات سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی، ۱۶ میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات هوشمند ارتباطی اختصاص‌یافته است.
محمد کرمانی در نشست امضای تفاهم نامه، با اشاره به امضای تفاهم‌نامه تأمین نیمی از اعتبار موردنیاز خرید تجهیزات هوشمند ارتباطی دانش‌آموزان نیازمند با نیازهای ویژه توسط سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی و نیمه دیگر توسط استانداری استان، گفت: این تفاهم نامه با حضور معاون وزیر و نماینده ویژه وزیر آموزش و پرورش در طرح هدایت و ارتباط تلفنی استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش استان، امضاء شد.
وی با بیان اینکه از محل اعتبارات سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی ۱۶ میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات هوشمند ارتباطی اختصاص‌یافته است، گفت: این اعتبار نیمی از نیاز دانش‌آموزان استثنایی نیازمند به وسایل ارتباطی را تأمین می‌کند و نیم دیگر اعتبار با همت استانداری‌ها و ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها از محل منابع داخلی تأمین خواهد شد.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان سمنان، با عنوان این مطلب که به نمایندگی از مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در جلسه حضور داشته است، ضمن ابراز تشکر و قدردانی از اهتمام ویژه رئیس سازمان دانش آموزی استثنایی کشور، استاندار سمنان و مدیرکل آموزش و پرورش استان در تامین نیاز دانش آموزان استثنایی به تبلت، این اقدام را در گسترش خدمات موثر و کارآمدتر آموزشی به دانش آموزان بسیار مهم و اساسی توصیف نمود.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کشور نیز در این نشست با اشاره به این نکته که عصر کرونا موجب تعطیلی مدارس فیزیکی شد ولی مدارس مجازی باتکیه‌بر شبکه شاد، به کمک تعلیم‌وتربیت دانش‌آموزان در این عصر آمدند، گفت: بخشی از دانش‌آموزان به تجهیزات ارتباطی هوشمند جهت استفاده از مدارس مجازی دسترسی ندارند و نبود این تجهیزات موجب نابرابری آموزشی می‌شود که این نابرابری می تواند گسترش و عمق نابرابری ها در سایر ابعاد جامعه را موجب گردد.
سیدجواد حسینی خاطرنشان کرد: نابرابری آموزشی، بقیه نابرابری‌ها را تثبیت، تشدید و تسریع می‌کند و همه ما وظیفه داریم تا حد ممکن مانع گسترش نابرابری آموزشی شویم.
وی با بیان اینکه دست‌کم ۳۰ درصد دانش‌آموزان از وسایل هوشمند برای اتصال به فضای مجازی و شبکه شاد بی‌بهره‌اند، اظهار کرد: نزدیک به ۵ میلیون دانش‌آموز از وسایل ارتباطی هوشمند بی بهره هستند و تأمین این تجهیزات رقمی نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را طلب می‌نماید.
معاون وزیر با عنوان این مطلب که از محل اعتبارات سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی، ۱۶ میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات هوشمند ارتباطی اختصاص‌یافته است، گفت: این اعتبار نیمی از نیاز دانش‌آموزان استثنایی نیازمند به وسایل ارتباطی را تأمین می‌کند و نیم دیگر اعتبار با همت استانداری‌ها و ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها از محل منابع داخلی تأمین خواهد شد.