تحلیلگران عرصه سیاست در ایران به درستی اذعان دارند که جریان اصلاحات در ۲۵ سال اخیر دچار فراز و فرودهای زیادی شده است، نکته مهمی که اصلاح طلبان ایرانی دراین فاصله از آن به طرز چشمگیری غافل شده اند ؛خاستگاه اصلی‌شان یعنی :جناح چپ اسلامی(اقتصادی اجتماعی)و دیدگاه‌های عدالتخواهانه آن خصوصا در عرصه اقتصادی بوده است […]

تحلیلگران عرصه سیاست در ایران به درستی اذعان دارند که جریان اصلاحات در ۲۵ سال اخیر دچار فراز و فرودهای زیادی شده است، نکته مهمی که اصلاح طلبان ایرانی دراین فاصله از آن به طرز چشمگیری غافل شده اند ؛خاستگاه اصلی‌شان یعنی :جناح چپ اسلامی(اقتصادی اجتماعی)و دیدگاه‌های عدالتخواهانه آن خصوصا در عرصه اقتصادی بوده است . به عبارتی دیگر، اصلاح طلبان از جناح چپ دهه ۵۰، ۶۰ و نیمه اول دهه ۱۳۷۰ که به نوعی برداشتهای اسلامی شعارهای سوسیال دموکراسی یا دولت رفاهی از آن بر می آمد به جریانی راستگرا و محافظه کار تبدیل شده اند . در جناح راست جمهوری اسلامی نیز مشابه همین اتفاق از سال ۱۳۸۲ رخ داده و جناح راست جریان اصولگرایی را با شعار عدالتخواهی به عنوان تابلوی مقابل و متقابل اصلاح طلبی را به خود اختصاص داد و خلاف تبار خود خواهان عدالتخواهی اقتصادی،اجتماعی و دولت رفاهی شد و گفتمان پیشین رقیب را بصورت اشتباه و ناقص کپی و مصادره کرد ، مصادره گفتمان عدالت توسط راستگرایان تحت عنوان اصول گرایی و عدم کارآمدی شان در تحقق عدالت خواهی، باعث شکست گفتمان عدالت در هر دو جریان گردیده، زیرا یک جناح که توان و تبار آن را داشت آنرا علی رغم امکانات و نیز سابقه موفق ترک (اصلاح طلبان) و جریانی که توان و تبارش را نداشت شعارش را بی شناخت داد(اصولگرایان) و علی النهایه مفهوم مظلوم عدالت که به عبارتی در مطالبات و شعارهای انقلاب و جمهوری اسلامی و میثاق ملی قانون اساسی ،و گفتمان اسلام ،تشیع و نیز دیدگاههای امام خمینی و امام خامنه ای نقش پررنگی دارد و به نوعی حتی میتوان گفت به عبارت بهتر انقلاب اسلامی انقلاب عدالت خواهی بوده، کمرنگ شده و حتی دو جناح سیاسی یا از آن فاصله گرفتند . یا با آن به درستی عمل نکردند. در این حال باید گفت منطقی و به جاست، جناح چپ اصلاح طلبان با انشعاب استراتژیک از جناح راست ایشان مجدداً حول محور گفتمان عدالت خواهی دیدگاهها،اهداف و برنامه های خود را در حوزه های مختلف خصوصا حوزه های سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی بازتولید نمایند.شایان ذکر است در این راستا افرادی چون دکتر پزشکیان که از قضا معلم نهج البلاغه – منشور عدالتخواهی امام علی ع – میباشد می‌تواند. و باید به عنوان گرانیگاه عدالت خواهی عدالتخواهان اصلاح‌طلب قلمداد شوند و نیروههای همسو حول محور ایشان شکل بگیرند . جناح راست اصلاح طلبان نیز میتوانند مستقل از جناح چپ آن فعالیت کنند پیش بینی نگارنده همین تقسیم در اصول گرایان است یعنی ایجاد جناح چپ و راست در اردوگاه اصولگرایی هم ممکن است به امید داشتن جناحهاواحزابی هدفمند ،برنامه محور ،کارامد،تیم مند در هر دو جناح و نیز تحقق منویات نظام و خواسته های مردم در حوزه عدالت است

  • نویسنده : غلامرضا جعفری
  • منبع خبر : پایگاه خبری ایرانیان فردا