به گفته سازمان نظام مهندسی با وجود فساد های زیادی که در ساخت و ساز وجود دارد نمیتوانیم آمار دقیقی در رابطه با ساخت سازهای غیرمجاز بدهیم

به گزارش ایرانیان، یکی از مشکلات بزرگ در ایران مربوط به ساخت و ساز های غیر مجاز است که سالانه تعداد زیادی ملک بدون مجوز شهرداری ساخته می شوند که متاسفانه برخی از آنها مانند ساختمان متروپل باعث کشته شدن تعداد زیادی از هم وطنان می شود؛در رابطه با حادثه متروپل به گفته مهندسان نظام مهندسی آبادان،این ساختمان به زودی ریزش خواهد کرد اما متاسفانه مالک ساختمان بدون توجه به این موضوع دستور ادامه کار را میدهد و باعث این اتفاق ناگوار میشود
باتوجه به صحبت های شهرداری تهران در این دهه کمترین ساخت و ساز غیر مجاز را داشته ایم اما با مراجعه به سازمان نظام مهندسی متوجه صحت نداشتن این موضوع می شویم زیرا به گفته این سازمان به دلیل فساد های گسترده ای که در ساخت وساز وجود دارد به هیج عنوان نمی شود آمار دقیقی نسبت به کاهش تخلفات در این زمینه داد
در رابطه با نوع مقابله با ساخت املاک غیر مجاز این گونه است که شهرداری زمانی که ناظر گزارش ساخت یک ملک غیر مجاز را میدهد موظف است مانع ساخت آن شود و با برسی ملک در صورت خلاف می تواند ان پروژه را متوقف کند مانند باغ تالار بزرگ صدرا در شهریار به دلیل ساخت و ساز غیر مجاز تخریب شد
یا ساخت و ساز در سواحل محافظت شده بندر مقام که باعث انقراض لاک پشت های پوزه عقابی شده است تمام ساختمان ها در این منطقه قلع و قمع می شود

  • نویسنده : سارااستوارحصاری
  • منبع خبر : ایرانیان