اختصاصی ایرانیان فردا ؛ به گزارش منابع خبرگزاری پایگاه خبری اقتصادی- سیاسی ایرانیان فردایک فرد از میان سید حسن خمینی ،سید محمد خاتمی ،محسن هاشمی رفسنجانی و مسعود پزشکیان کاندیدای اصلی اصلاح طلبان خواهد بود و کاندیدای فرعی یا یار کمکی وظیفه ایست که یکی نفر از بین آقایان محمد جواد ظریف،علی مطهری،اسحاق جهانگیری و […]

اختصاصی ایرانیان فردا ؛ به گزارش منابع خبرگزاری پایگاه خبری اقتصادی- سیاسی ایرانیان فردایک فرد از میان سید حسن خمینی ،سید محمد خاتمی ،محسن هاشمی رفسنجانی و مسعود پزشکیان کاندیدای اصلی اصلاح طلبان خواهد بود و کاندیدای فرعی یا یار کمکی وظیفه ایست که یکی نفر از بین آقایان محمد جواد ظریف،علی مطهری،اسحاق جهانگیری و محمدرضا عارف عهده دار خواهد بود