کشف کتیبه قدیمی
کشف کتیبه قدیمی در پاسارگاد 05 بهمن 1401

کشف کتیبه قدیمی در پاسارگاد

کتیبه‌ای سنگی و باستانی در تنگه بلاغی شهرستان پاسارگاد در استان فارس کشف شد.