کاهش سن ازدواج
کاهش سن ازدواج در دهه شصتی ها 05 بهمن 1401

کاهش سن ازدواج در دهه شصتی ها

به گفته یک جمعیت شناس، تا سال گذشته یک میلیون و ۴۰۰ هزار مرد و ۸۳۰ هزار زن دهه شصتی (۳۰ تا ۴۰ ساله) مجرد بوده‌اند