وزارت خارجه
احقاق حق مردم با تحکیم آرامش و آسایش 17 تیر 1401

احقاق حق مردم با تحکیم آرامش و آسایش

ایرانیان فردا-گروه یادداشت: اخیراً آقای خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه، در نشست خبری دربارۀ مذاکرات وین بیان کرد: «ایران درخصوص مذاکرات همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت می‌کند و از ریل مذاکره خارج نشده است؛ بلکه این سیاستمداران آمریکایی هستند که با بدعهدی‌های خود در زمینۀ برجام همان مسیر ترامپ را طی می‌کنند.»

تذکر انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها به وزارت امورخارجه واسطه اقدام رسانه ای سفارت فدراسیون روسیه 29 اسفند 1400

تذکر انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها به وزارت امورخارجه واسطه اقدام رسانه ای سفارت فدراسیون روسیه

بحران قره باغ و ضرورت مساعی جمیله ایران_غلامرضاجعفری کارشناس حقوق بین الملل 15 مهر 1399

بحران قره باغ و ضرورت مساعی جمیله ایران_غلامرضاجعفری کارشناس حقوق بین الملل

بیطرفی ایران و تلاش برای صلح پایدار در قره باغ و حل مناقشه ارمنستان و آذربایجان با مساعی جمیله ایران و میانجی گری بین المللی مطلوب است