ناکام ماندن حمله پهبادی
حمله پهبادی در اصفهان ناکام ماند 09 بهمن 1401

حمله پهبادی در اصفهان ناکام ماند

"خوشبختانه این تهاجم ناموفق تلفات جانی نداشته و آسیب جزیی به سقف کارگاه وارد نموده که به فضل الهی خللی در تجهیزات و ماموریت‌های مجموعه ایجاد نکرده است."