موج گرانی
گرانی تا چه زمانی ادامه دارد؟ 29 بهمن 1401

گرانی تا چه زمانی ادامه دارد؟

موج تورمی جدیدی در راه است که می‌تواند شاخص قیمت‌ها در بخش خوراکی را که در ماه گذشته به ۷۰ درصد رسیده بود، از این هم بالاتر ببرد.