قتل کودک توسط پدر
علت قتل کودک 19 ماهه چیست؟ 03 اسفند 1401

علت قتل کودک 19 ماهه چیست؟

فردی که به وسیله خوراندن متادون به کودک ۱۹ ماهه، او را به قتل رسانده بود، توسط پلیس آگاهی البرز شناسایی و دستگیر شد.