فرمانداری ویژه
مهندس نادر فخری به فرمانداری سمنان رفت ، شنیده ها حاکی است: شاهرود؛اولین فرماندار بومی خود را میشناسد . سوال اینجاست از مثلث آشوری ،برنجی ،خرم منتخب نهایی دولت کدام است؟ 09 آذر 1399

مهندس نادر فخری به فرمانداری سمنان رفت ، شنیده ها حاکی است: شاهرود؛اولین فرماندار بومی خود را میشناسد . سوال اینجاست از مثلث آشوری ،برنجی ،خرم منتخب نهایی دولت کدام است؟

شنیده های موثق از نامزدی مهندس احمد خرم اقتصاددان معاون و سرپرست سابق فرمانداری شاهرود،مهندس سجاد برنجی فرماندار فعلی ملارد و اقتصاد دان ،مهندس علیرضا آشوری دانش آموخته مدیریت و معاونت اسبق فرمانداری میامی و معاونت سابق فرمانداری میامی گزینه های محتمل بومی شهرستان و برخواسته از وزارت کشور برای تصدی سکان فرمان داری شاهرود هستند،طبق شنیده ها این سه گزینه بومی علاوه بر سوابق یادشده دارای رابطه خوب با دولت تدبیر و امید و نماینده منتخب شهرستان میباشند مهندس خرم سالها در فرمانداری شاهرود و بخشداری بیارجمند فعالیت نموده و تا سرپرستی نیز پیش رفته ، مهندس آشوری سوابق معاونت دو فرمانداری میاممی و مهدیشهر را داشته و مهندس برنجی در استان تهران تا از شهرداری تا بخشداری و معاونت فرماندار و نهایتا فرمانداری ملارد نیز پیش رفته اند .