سخنگوی دولت
جواب عجیب سخنگوی دولت!! 03 اسفند 1401

جواب عجیب سخنگوی دولت!!

سخنگوی اقتصادی دولت در واکنش به سوالی درباره پراید ۳۰۰ میلیونی و افزایش قیمت دلار گفته است: برای این سوال آماده نیستم، جلسه بعد مطرح کنید!