سارس
پیشرفت هایی در ساخت واکسن کرونا 17 تیر 1399

پیشرفت هایی در ساخت واکسن کرونا

به گزارش ایرانیان فردا به نقل از ایسنا/خراسان رضوی ایسنا/خراسان رضوی توسعه سریع و سرمایه‌گذاری برای واکسن مقابله با کروناویروس کووید- 19 (SARS-CoV-2 ) به‌سرعت پس از انتشار توالی ژنتیکی آن در ژانویه آغاز شد. تاکنون، دولت انگلیس 250 میلیون پوند برای نوآوری‌های سازمندی اپیدمی (CEPI) برای ساخت واکسن کروناویروس تعهد کرده که معادل 330 میلیون […]