راهکار برای گرانی
راهکارهای عجیب دولت برای مقابله با گرانی 03 اسفند 1401

راهکارهای عجیب دولت برای مقابله با گرانی

در حالی که قیمت گوشت در بازار اخیرا از ۵۰۰ هزارتومان نیز عبور کرده است، راهکار دولت برای مقابله به گرانی بستن روزنامه‌های منتقد و ممنوعیت عرضه گوشت لخم با بسته‌بندی خاص است.