تعرض به فوتبالیست ها
تعرض به نوجوانان مشهدی/چه کسی پاسخگوی این فاجعه است؟ 03 بهمن 1401

تعرض به نوجوانان مشهدی/چه کسی پاسخگوی این فاجعه است؟

موضوع تعرض به چندین نوجوان در فوتبال پایه شهر مشهد و شکایت خانواده‌ها با دستور وزیر ورزش برای پیگیری مسئله، ابعاد جدیدی پیدا کرد. برخی رسانه‌ها به نقل از یک مدیر رسانه‌ای ورزشی نوشتند که این نوجوانان تحت فشار روانی زیادی بوده و از افشای مسئله واهمه داشته اند.