اعتراضات در بلوچستان
ماجرای تجاوز به دختر بلوچی چیست!؟ 29 بهمن 1401

ماجرای تجاوز به دختر بلوچی چیست!؟

دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان، ابراهیم کوچک زایی فرمانده انتظامی سابق چابهار را به ۱۵ ماه حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم کرد. ماجرای ادعای تجاوز به دختر بلوچ یکی از عوامل اصلی اعتراضات در سیستان و بلوچستان بوده است.