لرستان
چرا دیگر در وادی این نوع هویت طلبی قومی نیستم 24 اسفند 1400

چرا دیگر در وادی این نوع هویت طلبی قومی نیستم

ابوالفضل بابادی شوراب دیروز یکی از دوستانِ صمیمی و گرانقدر خوزستانی غیر لر با من تماسی گرفت و گفت برخی ها عنوان کرده اند که در فلان گروه واتساپی، حرف های رادیکال قومیتی زده ای، من با تعجب و شگفتی گفتم به هیچ وجه! از مدت ها پیش بعنوان یک مطالبه گر قومی، دیگر نمی […]