جامعه زنان به عنوان یک حزب طبق اصل 59 قانون اساسی رفراندم را راهکار وضع فعلی دانست

رفت مسالمت‌آمیز از بحران سیاسی موجود، مراجعه مستقیم به آرای عمومی از طریق همه پرسی مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی را پیشنهاد می‌کنیم.

به گزارش ایرانیان فردا نقل از جامعه زنان انقلاب اسلامی، میهن عزیزمان ایران از اواخر شهریور ۱۴۰۱ وارد مرحله‌ تازه‌ای از اعتراضات سراسری با پیشتازی زنان و همراهی طیف‌های گوناگون دانشجویان، دانش‌آموزان، کارگران، اصناف و… شده است. ضمن حمایت از مطالبات بحق مردم از آنجا که:۱-حکومت نمی‌تواند به مدت طولانی نیروهای امنیتی را در برابر مردم معترض قرار دهد.۲- شاهد کشته، زندانی، مجروح شدن تعداد زیادی از هموطنانمان در اقصی نقاط کشور بویژه فاجعه کشته شدن دختران و پسران نوجوان، فاجعه کشتار زاهدان، حمله به دانشگاه شریف، حمله به مدارس و دانش آموزان و سانحه مشکوک آتش سوزی زندان اوین و خسارات غیر قابل جبران دیگر هستیم.۴- اکنون به اعتبار اعتراضات چند ساله و بویژه ورود نسل جدید به عرصه اعتراضات و گسترش سطح و مطالبات آن، درشرایط خطیر کنونی حکومت، زمینه اتخاذ تصمیمات یکجانبه ملی را ندارد.بنابراین با تاکید بر اینکه استمرارحکومت بدون رضایت مردم نه مشروع است و نه ممکن و ادامه این روند خطرات بزرگی برای کشور و مسئولیت‌های حقوقی-ملی برای دولتمردان فعلی درپی خواهد داشت، به عنوان نخستین گام، برای برون رفت مسالمت آمیز از بحران سیاسی موجود، مراجعه مستقیم به آرای عمومی، از طریق همه‌‌پرسی مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی را، پیشنهاد می‌کنیم.

  • نویسنده : سارااستوارحصاری
  • منبع خبر : جامعه زنان انقلاب اسلامی