سمنان ( ایرانیان فردا ) – معاون مخابرات منطقه سمنان، با اشاره به اینکه در روستای زمان‌آباد خارتوران هیچگونه مشکلی برای واگذاری تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت مخابرات وجود ندارد، گفت: در حال حاضر 600 پورت منصوبه تلفن ثابت در این روستا وجود دارد که تعداد 250 پورت دایر شده و مابقی بعنوان ظرفیت خالی و با درخواست اهالی این روستا دایر خواهد شد.

سمنان ( ایرانیان فردا ) – معاون مخابرات منطقه سمنان، با اشاره به اینکه در روستای زمان‌آباد خارتوران هیچگونه مشکلی برای واگذاری تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت مخابرات وجود ندارد، گفت: در حال حاضر 600 پورت منصوبه تلفن ثابت در این روستا وجود دارد که تعداد 250 پورت دایر شده و مابقی بعنوان ظرفیت خالی و با درخواست اهالی این روستا دایر خواهد شد.
مرتضی مثبت‌شاهجوئی، درخصوص مشکل مطرح شده اینترنت پرسرعت این روستا، عنوان کرد: مخابرات منطقه سمنان اقدام به نصب تعداد 120 پورت ADSL در این روستا نموده است که هم‌اکنون حدود 95 پورت به متقاضیان این روستا واگذار شده است.
وی افزود: ساکنین محترم این روستا، جهت ثبت‌نام تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت می توانند به دفتر مخابراتی روستا مراجعه کنند.