سمنان ( ایرانیان فردا ) - مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان خبرداد: از ابتدای سالجاری تا پایان مهر ماه، فقط 10 درصد نسخ ارائه شده توسط پزشکان، بصورت الکترونیکی بوده که این رقم در پایان آذرماه به 55 درصد رسیده است.

دکتر سیدمجتبی اکرم، در جلسه کمیته بررسی وضعیت اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سالجاری تا پایان آذرماه، تعداد 58351 نسخه بصورت الکترونیکی تولید شده که از این تعداد 56100 نسخه در مطب پزشکان و مابقی در درمانگاه های طرف قرارداد بوده است.
وی با اشاره به برقراری ارتباط سیستمی مابین مراکز درمانی ملکی و داروخانه های طرف قرارداد، بیان داشت: تاکنون داروهای تجویز شده توسط پزشکان در مراکز ملکی که در تعهد سازمان نبوده نیاز به نسخه نویسی مجدد برای دریافت دارو از داروخانه های طرف قرارداد داشته که از این پس بیمه شدگان می توانند داروهای تجویز شده در مراکز درمانی ملکی را بدون بازنویسی نسخه از داروخانه های طرف قرارداد تهیه نمایند.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان پیشرفت اجرای نسخه نویسی الکترونیک توسط پزشکان طرف قرارداد با تامین اجتماعی سمنان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تاکنون 320 پزشک در سامانه نسخه نویسی الکترونیک ثبت نام کرده اند که از این تعداد 196 پزشک نسخ خود را بصورت الکترونیکی در سامانه ثبت می کنند.
اکرم با بیان اینکه مطالبات پزشکان تا پایان شهریور ماه بروزرسانی شده، عنوان کرد: در برنامه نسخه الکترونیک، 80 درصد حق السهم ویزیت پزشکان دارای امضاء الکترونیک در پایان همان روز به حساب آنها واریز می شود.

  • نویسنده : فاطمه زهرا تجلی