سمنان ( ایرانیان فردا ) - مدیرکل کمیته امداد استان سمنان از فراهم شدن فروش محصولات بر بستر الکترونیک خبر داد و تصریح کرد: ای کالا بستری مناسب برای فروش محصولات مددجویان است.

محسن مسعودیان راد، در جلسه توجیهی تبیین فروش محصولات مددجویان بر بستر الکترونیک با حضور مدیر عامل شرکت صنعت آفرینان کمیته امداد تصریح کرد: با توجه به شیوع کرونا فروش محصولات بر بستر الکترونیک مهیا شده است.
وی صنعت تجاری سازی را مرهون صادرات کالا دانست و افزود: برای شناخته شدن محصولات ایرانی نیاز به صادرات کالا است.
مدیر کل کمیته امداد استان سمنان وجود یک بازاریاب حرفه ای را در هر استان و منطقه ضروری دانست و گفت: ۸۷۰۰ طرح اشتغال تحت نظارت کمیته امداد استان سمنان در حال فعالیت هستند.
مسعودیان راد با اشاره به برنامه سال آینده مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی درآمد مددجویان و مجریان کارآفرین اشتغال از طرح های خودکفایی خاطرنشان کرد: این مهم جزء با فراهم شدن بستر فروش محصولات مددجویان میسر نمی شود.
شایان ذکر است؛ در این جلسه، درباره برندسازی محصولات مددجویان، فروش محصولات مددجویان استان سمنان بر بستر ای کالا تبادل نظر شد.

  • نویسنده : فاطمه زهرا تجلی