👤در حالی که به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور: ▫️قبلاً اینگونه بود که کارمند قراردادی ۶۵ تا ۷۰ درصد کارمند رسمی دریافتی داشت، امروز این فاصله به ۲۰ درصد کاهش یافته است ▫️وضعیت متوسط حقوق فرهنگیان نیز با دیگر کارمندان دولت معادل شده است و حقوق و مزایای کارکنان دولت و فرهنگیان در طول سال‌‎های فعالیت […]

👤در حالی که به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:

▫️قبلاً اینگونه بود که کارمند قراردادی ۶۵ تا ۷۰ درصد کارمند رسمی دریافتی داشت، امروز این فاصله به ۲۰ درصد کاهش یافته است

▫️وضعیت متوسط حقوق فرهنگیان نیز با دیگر کارمندان دولت معادل شده است و حقوق و مزایای کارکنان دولت و فرهنگیان در طول سال‌‎های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم به حدود  پنج میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسیده است که نسبت به شروع دولت ۲۱۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.این مهم در مورد نیروهای خدماتی که بیشترین کار در مدارس به عهده دارند و ناگزیرند به جای چند نفر خدمات ارائه دهند چرا که در هشت سال اخیر بسیاری از نیروها بازنشسته شدند و نیروی جایگزینی هم در این رسته استخدام نشده است در این فاصله بیش از چند بار افزایش حقوق صورت گرفت که شامل حال این عزیزان نگردید و اخیرا همکه عدم تعلق رتبه بندی به دیگر مطالباتشان همچون عدم اعمال مدرک ، عدم تبدیل وضعیت به رسته آموزشی عدم امکان تغییر رسته به جهت تحصیلات دانشگاهی ی حتا تا دکترا و…از سویی مجلس مدعی است ساز وکار رتبه بندی به گونه ای تنظیم گردیده که شامل همه نیروهای شاغل در آموزش و پرورش بشود و از دیگر سو وزارت آموزش و پرورش گویامعتقد است نباید هیچگونه افزایشی در این رسته صورت پذیرد وعدم شمول رتبه بندی هم به این عزیزان در همین راستاست شایان ذکر حقوق دریافتی یک نیروهای خدماتی در آموزش و پرورش زیر سه میلیون تومان است و این درحالی ست که حقوق ماهیانه یک دبیر با همان مدرک حدود ۶ میلیون تومان می باشد قطع حق لباس و …هم از دیگر اتفاقات تلخی است که دلیل آن عدم تخصیص بودجه برای این عزیزان یاد می شود که از مسولین زی ربط خواهشمند است دراین زمینه اقدامات لازم را به کار گیرند

غلامرضایی