وقتی شاعر ناچاراست جای قلم جارو بردارد
گفتگوی اختصاصی ایرانیان فردا با جواد غلامرضایی (نیما)شاعر/محقق ادبی/مترجم وفیلمساز
با غلامرضا جعفری مدیر مسئول ایرانیان فردا
-با درود وسپاس از اینکه زمان ارزشمندتان را در اختیار ما و خوانندگان محترم ایرانیان فردا قرار دادید بفرمایید در حال حاضر به غواصی در کدام فصل دریا مشغولید ؟
بیا تا فرستیم یکسر همه /بر آن آشکارای پنهان درود .عرض ادب واحترام دارم خدمت شما دوست فرزانه و خوانندگان محترم ایرانیان فردا جناب دکتر جعفری به در نوشتن و غواصی در اقیانوسی هستم که منم!من نه لزوما به عنوان من نیما غلامرضایی به عنوان اجتماعی از زندگی هایی که در حوالی شعر جریان می یابد اجتماعی که به زیستن و زیباتر نگریستن هستی می فرجامد یا در ساقه می خشکد .
اگر گرا را اشتباه نگرفته باشم جان کلام حضرتعالی در ارتفاع کتاب تازه تان همان آنتولوژی شعری که در دست چاپ دارید می گنجد کمی در همین نشیب به شنا بپردازیم ؟
آری کوشیده ام در جلد اول کتاب واژه هایی که هرگز نمی میرند پیوندی ایجاد کنم میان چشمه های قوی و دور با رودخانه انتشار آن با برخی مشکلات همراه گردید که ترجیح دادم به همراه جلد دوم پس از فیش برداری های نهایی همزمان روانه بازار کساد کتاب گردد باشد که در نظرها بیاید.
ـ تا چه اندازه شاعران روزگار ما را فرزندان زمانه خود می دانید وبفرمایید چرا فرموده بودید برخی نوآوری ها در زمینه شعر را خطوطی موازی می دانید که به شعر نمی فرجامند ؟
اندکی این تعبیر شعار زده است گمان می کنم مقصود از فرزند زمانه خود بودن این نیست که شما با تعدادی واژه نخ نما شده وکهن در قالبی نوین فندانسیون کارتان را ببندید ویا بلعکس !اینکه نیما به هندسه ی کمند استعاره وتضریب چشم های معشوقه در محور طولی وعرضی زیستن دست می یازد دستامد زیست شاعرانه و فرزند زمانه بودن نیماست که در جان وهستی شاعر راه یافته است اینکه شاملو اقتضای زمانه خویش را می شناسد وگیسوی خیس شعر به زبان ودریافت های شاعرانه ی فروغ وجهان بینی شاعر گره می خورد نوآوری در جان وشاعرانگی و زیست شعر است ونه صرفادر فرآیند اندیشه ورزی به نو آوری اینجاست که این سیلاب در شاملو وفروغ زیر ساخت ها و روساخت های زبانی را در می نوردد به دیگر سخن هر ابداعی در زبان و فرازبان تا آنجایی به شعر منجر می شود که سیلابی به خوابگاه مورچگان بریزد .
در سایت ها و کانال های ادبی باترجمه هایی مواجه می شویم که نام وامضای حضرتعالی را به همراه دارند قدری در این خصوص سخن بگویید .
آری کوتاه سروده هایی از برخی شاعران عرب را به فارسی باز گردانده ام که از جمله آنها می توان به اشعار سعاد الصباح نزار قبانی و غاده السمان اشاره کرد شاید در آینده به صورتی حرفه ای ترپیگیر ماجرا باشم فعلا که در گیری های شغلی وغم نان راه برسلیقه ام بسته .
در پایان اگر سخنی یا راهکاری برای برون رفت از چالش هایی که ادبیات با آن روبه روست دارید بفرمایید
وقتی من نیما غلامرضایی با پنج جلد کتاب منتشر شده داوری شعر ومصاحبه با رسانه های سراسری ومعرفی کتاب هایم در شبکه های سیما تحقیقات ادبی وساخت فیلم و…ناگزیرم جای قلم جاروب بردارم ودربرابر کسانی که با واسطه و رانت نیروهای خرید خدمت نهضتی سرباز معلم چای بگذارم چه انتظاری می توان از ادبیات داشت جناب جعفری در آموزش وپرورش هر اتفاق خوبی که بخواهد بیافتد شامل حال ما نمی شود رتبه بندی ما نیستیم تبدیل وضعیت از قرار دادی به پیمانی ورسمی اعمال مدرک تغییر رسته و تقریبا دراین سالها بسیاری از همکاران من باسخت ترین شرایط وبا کمترین حقوق شاغل هستند
.