خبر فوری:اختصاصی ایرانیان فردا ؛ منابع آگاه در دو جریان اصلی سیاسی و نیز در سایر نیروهای ذینفع سیاسی خبر از اجماع حامیان دولتهای اصلاح طلبان و سازندگی و تدبیرو امید و اکثریت مجالس اول ،دوم،سوم،پنجم، ششم ودهم از آیت الله علامه حاج سید حسن موسوی خمینی نواده امام راحل و عضو هیات امنای دانشگاه […]

خبر فوری:اختصاصی ایرانیان فردا ؛ منابع آگاه در دو جریان اصلی سیاسی و نیز در سایر نیروهای ذینفع سیاسی خبر از اجماع حامیان دولتهای اصلاح طلبان و سازندگی و تدبیرو امید و اکثریت مجالس اول ،دوم،سوم،پنجم، ششم ودهم از آیت الله علامه حاج سید حسن موسوی خمینی نواده امام راحل و عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی و حمایت جامعه مدرسین ،جبهه پایداری ،نواصولگرایی و دولتمردان دولت سابق وادوار مجالس چهارم ،هفتم،هشتم،نهم،یازدهم از مهندس سید عزت الله ضرغامی ریاست اسبق سازمان صدا و سیما میباشد