سازمان معلمان ایران دربیانیه ای ازتجمعات ومطالبات فرهنگیان حمایت کرد واز وزیر آموزش و پرورش خواست تاخواسته های قانونی فرهنگیان را عملی کند

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان فردا،سازمان معلمان ایران بعنوان یک حزب سیاسی قانونی و قانون مدار، با رویکردی صنفی _سیاسی، پایبندی های مدنی و الزامات اخلاقی، بنا بر وظایف ذاتی خویش که در مرامنامه واساسنامه آمده است؛ رویکرد اصلاح طلبی تحول خواهانه را بهترین و کم هزینه ترین راه دستیابی به تغییرات مطلوب می‌داند؛ لذا از هر کنش‌گری مدنی و فعالیت‌ سیاسی و اجتماعی منطبق با مبانی و منشور حقوق بشر و قانون اساسی حمایت و با آن همراهی می‌نماید.

در همین راستا از فعالیت‌ها و کنشگری‌های فرهنگیان ایران به خصوص در ماه‌های اخیر حمایت کرده و آن‌ها را برای دست یافتن به حقوق و منافع فرهنگیان و شأن و جایگاه شغلی آنان کم هزینه ترین راه ممکن می داند. به همین خاطر از دولت بویژه وزیر آموزش و پرورش انتظار دارد صدای فرهنگیان را شنیده و پیام‌شان را دریافت کند و خواسته‌های قانونی آن‌ها بویژه آموزش رایگان، عدالت آموزشی، رتبه بندی، همسان سازی، مطالبات مالکان و سهام داران صندوق ذخیره و آزادی معلمان زندانی را عملا محقق سازند تا این خواسته‌های قانونی در مسیر تحقق خود دچار مخاطره و آسیب‌های ناخواسته نشود.

تردیدی نیست که فرهنگیان، فقط و فقط مطالبه‌گر حقوق قانونی خود و دانش آموزان هستند. مطالباتی که سال‌هاست که مورد بی توجه قرار گرفته و موجب لبریز شدن کاسه صبر آن‌ها شده است و حالا برای فریاد کردن‌شان ناچار دوباره به میدان آمده‌اند تا اینبار شاید صدای آن‌ها شنیده و خواسته هایشان برآورده شود.

لذا توصیه می شود که قوه مجریه و مقننه و بطور مشخص با مسئولیت شخص وزیر آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، تمامی حقوق و مطالبات قانونی فرهنگیان را عملیاتی نموده و راه های تأمین قانونی آن را فراهم نمایند تا تمامی انرژی و تمرکز فرهنگیان متوجه آموزش و پرورش فرزندان این مرز و بوم گردد.

ما اعضای سازمان معلمان ایران که بیش از دو دهە بر مطالبات صنفی به موازات مطالبات سیاسی پای می فشاریم، از همکاران خود تقاضا می‌کنیم ضمن تاکید بر حقوق قانونی خویش مثل همیشه اعتراض مدنی و حضور مسالمت آمیز خود را به نمایش گذاشته تا تجمع بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، بعنوان یک حق و رسانه و خیابان بعنوان یک بستر عمومی برای رساندن این فریادهای حق طالبانه به یاری سال ها کنشگری مظلومانه ما بیاید.

سازمان معلمان ایران همچون گذشته از راه های قانونی و چانه زنی های معمول و کنش‌گری رسانه‌ای، به مطالبه‌ گری از دستگاه‌ها و مقامات مسئول ادامه خواهد داد و با جدیت پیگیر حقوق قانونی و مطالبات به حق فرهنگیان خواهد بود.

  • نویسنده : آذین معصومی
  • منبع خبر : سازمان معلمان ایران