نایب رئیس کمیسیون مجلس در رابطه با سود واردات خودرو به داخل کشورمان گفت: اگر فردی از خارج از کشور قصد سرمایه گزاری درکشورمان را داشته باشد تنها می تواند با وارد کردن خودرو این امر را عملی کند و این باعث می شود بازار داخل را تامین کند

علی جدی نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: میتوان منبع های مورد نیاز واردات خودرو را از چند کشور مختلف تامین کرد، یکی‌از منابعی که می توان به آن اشاره کرد منابع ارزش کشور است که تا سقف یک میلیارد تومان برای وارد کردن خودرو کمک می کند
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از این منابع رمزارزهاست که هنوز برای این بخش عددی در نظر گرفته نشده است
جدی با اشاره به شرط واردات در کشور اظهار داشت: اگر فرد قصد سرمایه گزاری در حوزه خودرو را داشته باشد تنها می تواند با سرمایه گزاری با شرکت هار خارجی این امر را عملی کند در واقع این به معنای واردات به شرط سرمایه گزاری در همان حوزه است
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطر نشان کرد: با واردات خودرو به قصد سرمایه گزاری میتوان تحریم هارا به شکلی دور زد زیرا هنگامی که شرکتی برای تامین خودرو در ایران سرمایه گزاری می کند نمیتواند اموال خودرو به کشور ما بیاورد در این صورت مجبور می شود در حوزه خودرو سرمایه گزاری کند و این امر باعث تامین بازار داخل می شود

  • نویسنده : سارااستوارحصاری
  • منبع خبر : ایرانیان