احمد نادری نماینده تهران که در یک صد و چهل و سومین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) در مادرید شرکت کرده بود، پس از آن به تماشای بازی فوتبال رئال مادرید رفت و تصاویری از حضور خود را همراه با نوشته ای توئیت کرد. اول آنکه ایشان در اوج گرانی و وضعیت نابسامان اقتصادی […]

احمد نادری نماینده تهران که در یک صد و چهل و سومین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) در مادرید شرکت کرده بود، پس از آن به تماشای بازی فوتبال رئال مادرید رفت و تصاویری از حضور خود را همراه با نوشته ای توئیت کرد.

اول آنکه ایشان در اوج گرانی و وضعیت نابسامان اقتصادی کشور، با کدام بودجه، بلیط این مسابقه را تهیه کرده؟ با بودجه دولت و یا بودجه شخصی خود؟ پاسخ هرکدام که باشد، پرسش های بیشتری را ایجاد می کند!

دوم آنکه ذکر واژه غربی وندالیسم در توییت ایشان، برای کسی که مدعی مبارزه با غرب است، ریشه در چه مسئله ای دارد؟ آیا وندالیسم معادل فارسی و ایرانی نداشت؟ یا حرفهای غرب ستیزانه برخی، تنها در یک حد شعار است؟

سوم آنکه ایشان از نمایش تصویر حضور خود در استادیوم محل بازی و جمعیت پرشور، آن هم با ژست خارج نرفته ها و ورزشگاه ندیده ها چه هدفی را دنبال می نمود؟و چرا در توییت شان نپرسیدند که به چه علت ورزشگاه های ایران، برای جوانان کشور ما باز نشده اند؟ اسپانیا چه کرده که کرونا را شکست داده و ما چه نکردیم که جوان ما نمی تواند فوتبال داخلی را در ورزشگاه ها ببیند؟ و ضمنا ایشان که علاقه عجیبی به مردم نگاری دارند، تا اینگونه مدرک دکترای جامعه شناسی خود را هرچه بیشتر به رخ جامعه بکشند، ای کاش از حضور زنان در ورزشگاه رئال مادرید یک مردم نگاری هرچند خلاصه ای انجام می دادند، شاید این مردم نگاری باعث می گردید حوادث تلخی همچون دختر آبی دیگر در کشورمان رخ نمی داد.

چهارم اینکه ایشان که از طرفداران تصویب طرح صیانت از فضای مجازی بودند، چرا این پیام شان را از اپلیکیشین های داخلی مخابره نکردند و دست به دامان توئیتر خارجی آمریکایی فیلتر شده برای نمایش خود گردیدند؟

بهر حال اگر آقای احمد نادری که در گذشته طالبان را جنبش اصیل منطقه با زمینه قومی پشتون نامیدند به ایران برگشته و حال و هوای ورزشگاه سانتیاگو برنابئو و برد رئال از سر ایشان بیرون آمده، یک بررسی نیز به مرزهای شرقی کشورمان و توامان یک مردم نگاری مجددی نیز نسبت به طالبان انجام دهند، تا ما بیسوادها که چند ماه هست خطر طالبان را برای امنیت کشور و منطقه متذکر می شویم از باسوادهایی چون ایشان بیشتر بیاموزیم.

ابوالفضل بابادی شوراب