〇🍂در آغاز… فاطمه بود و سپس پدیدار شدند عناصری از اشیاآتش و خاک آب و هواو هست شدند زبان‌ها و آسمان‌هاتابستان و بهاروپگاه شبان‌گاه و پس از چشمان فاطمه هستی پی برد به راز گل سیاه وسپس… پس از هزار قرن زنان پدیدار شدند… ★★★★★ في البَدْء.. کانَتْ فاطمهْو بعدَها – تَکَوّنَتْ عناصرُ الأشیاءْالنارُ – […]

〇🍂
در آغاز… فاطمه بود
و سپس پدیدار شدند عناصری از اشیا
آتش و خاک
آب و هوا
و هست شدند زبان‌ها و آسمان‌ها
تابستان و بهار
وپگاه شبان‌گاه
و پس از چشمان فاطمه
هستی پی برد به راز گل سیاه
وسپس… پس از هزار قرن
زنان پدیدار شدند…

★★★★★

في البَدْء.. کانَتْ فاطمهْ
و بعدَها – تَکَوّنَتْ عناصرُ الأشیاءْ
النارُ – و التّرابُ
والمیاهُ – والهواءْ
و کانَتِ اللُّغاتُ و الأسماءْ …
والصیفُ – والربیعُ
والصباحُ – والمساءْ
و بعدَ عَینَيْ فاطمهْ
إکتشفَ العالَمُ سِرَّ الوردَةِ السوداءْ
و بعدَها.. بألفِ قرنٍ
جاءتِ النّسَاء..

■شاعر: #نزار_قبانی | سوریه، ۱۹۹۸-۱۹۲۳ |

■برگردان: #نیما_غلام‌رضایی

🔺پ.ن: فاطمه نام زنی‌ست که قبانی در لندن با او آشنا شده و مدت‌ها عاشق‌اش بوده است.

#جهان_شعر_و_ترجمه