در این هیاهوی عده ای هستند که از این ماجرا سوء استفاده می‌کنندو ادعای رهبر بودنشان می‌شود
  • نویسنده : غلامرضا جعفری
  • منبع خبر : اینستاگرام مدیر مسئول