معاون فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان عنوان کرد فعالیت های اجتماعی برای دانش آموزان، بسیار فرصت مهم و بزرگی است؛ چرا که می توانند از این طریق، توانمندی ها و ظرفیت اجتماعی خود را افزایش دهند.

سمنان ( ایرانیان فردا ) – معاون فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان عنوان کرد فعالیت های اجتماعی برای دانش آموزان، بسیار فرصت مهم و بزرگی است؛ چرا که می توانند از این طریق، توانمندی ها و ظرفیت اجتماعی خود را افزایش دهند.
علی اکبر عرب خراسانی، در جلسه هماهنگی اعضای ستاد انتخابات مجلس دانش آموزی و شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی استان سمنان، با بیان اینکه برگزیدگان مجلس و شوراهای دانش آموزی از سطوح مدرسه، منطقه، استان و کشور به مسائل تصمیم گیری ورود پیدا می کنند و عرصه برای حضور آن ها فراهم می شود، گفت: این برگزیدگان در مدارس به عنوان مشاوران و مدیران که از نگاه منطقی نسبت به مسائل آموزشی برخوردار و در تصمیم گیری ها سهیم می باشند، استفاده می شود.
وی افزود: برگزیدگان شوراهای دانش آموزی به عنوان مشاوران و روسای آموزش و پرورش شهرستان ها نقش خود را نیز به خوبی ایفا می کنند و در سطوح بالاتر استان نیز از آن ها استفاده می شود.
معاون فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: نمایندگان مجلس دانش آموزی در عرصه شبیه سازی شده با هم در خصوص مسائل آموزش و پرورش، بحث و تبادل نظر می کنند و طرح های خوبی ارائه می دهند که به وزارت آموزش و پرورش نیز راه پیدا می کند.
عرب خراسانی، هدف کلی از این نشست ها را مشارکت بخشیدن، ایجاد ظرفیت و تشویق جوانان و نوجوانان برای حضور در عرصه های مختلف دانست و گفت: در تلاش هستیم با وجود مشکلات موجود در جامعه، دانش آموزان در مسائل مختلف آموزش و پرورش مشارکت کنند زیرا مشارکت، تقابل را به همکاری تبدیل می کند.
وی با عنوان این مطلب که انتخابات مجلس دانش آموزی، تمرین دموکراسی است، خاطرنشان کرد: انتخابات دانش آموزی به نوعی تمرین دموکراسی است و باید دانش آموزان ما از همان نوجوانی با موضوع انتخابات آشنا شوند تا فرهنگ سازی در نسل جدید اتفاق بیفتد.
معاون فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان، با بیان اینکه مجلس دانش آموزی، مصداق اجرای ساحت سیاسی و اجتماعی سند تحول بنیادین است، گفت: این انتخابات نمود عینی اجرای ساحت سیاسی و اجتماعی سند تحول بنیادین بوده و تمرینی برای حضور دانش آموزان در آینده سیاسی کشور است.
عرب خراسانی افزود: انتخابات فرصتی برای تبلور قابلیت ها و پذیرش مسئولیت های اجتماعی است که دانش آموزان را با تقویت حس اعتماد به نفس و خودباوری، برای ورود موثر و گام نهادن در عرصه های مهم و حیاتی آینده کشور آماده می سازد.