هفتة گذشته در شوراي اطلاع‌رساني سمنان بنا به پيشنهاد معاون سياسي ‌امنيتي استانداري و تصويب اعضاي شورا، مقرر شد که اگر پس از ايجاد اختلاف بين يک مدير و خبرنگار، موضوع از طريق طرح جوابيه رفع نشد، در گام اول و پيش از شکايت قضايي، در شوراي اطلاع‌رساني مطرح و ازطريق حکميت حل‌وفصل شود تا […]

هفتة گذشته در شوراي اطلاع‌رساني سمنان بنا به پيشنهاد معاون سياسي ‌امنيتي استانداري و تصويب اعضاي شورا، مقرر شد که اگر پس از ايجاد اختلاف بين يک مدير و خبرنگار، موضوع از طريق طرح جوابيه رفع نشد، در گام اول و پيش از شکايت قضايي، در شوراي اطلاع‌رساني مطرح و ازطريق حکميت حل‌وفصل شود تا شايد مدير قانع شده و از شکايت خود صرف‌نظر کند و از اين‌طريق، هم حجم مراجعه به دستگاه قضايي کم شده و هم براي خبرنگاران و روزنامه‌نگاران مشکلاتي در پي نداشته باشد؛ البته به همين اندازه جاي تقدير و تشکر دارد که يک مسئول اجرايي در استان به‌دنبال سهولت کار براي روزنامه‌نگاران و رسانه‌هاست تا موجبات تنوير افکار عمومي بهتر فراهم شود.

همان‌گونه که خوانندگان فرهيخته اطلاع دارند، از انتشار نخستين روزنامه در جهان توسط بوهان کارلوسِ فرانسوي بيش از چهارصد سال مي‌گذرد. شايد آن روز آقاي کارلوس گمان نمي‌کرد يک خبرنگار در افشاي خلاف خلاف‌کاران چه نقشي ممکن است داشته باشد! با اينکه پس از قريب به دويست سال و در زمان محمدشاه قاجار، در کشور ما نيز ميرزا محمدصالح شيرازي اولين روزنامة چاپي به‌نام کاغذ اخبار را به تقليد از واژة روزنامه در زبان انگليسي منتشر کرد و در طول تاريخ روزنامه‌نگاران باوجداني بودند که با شجاعت توانستند بسياري از کارهاي خلاف زورمندان و زورمداران و به‌خصوص رياکاران و تزويرگران را افشا کنند که البته هزينة آن را نيز پرداخته‌اند، به‌نظر مي‌رسد هنوز برخي از مديران ما مطبوعات و رسانه‌ها را به‌عنوان رکن چهارم نپذيرفته‌اند! از طرفي شايد بي‌پناه‌ترين صنف در کشورمان ارباب جرايد و ديگر رسانه‌ها باشند که گذشته از تنگناهاي معيشتي، متأثر از رفتار برخي از مسئولان هستند که روح عصيان‌طلب داشته و روزنامه‌نگاري را موي دماغ خود مي‌بينند و هيچ علاقه‌اي ندارند کارهاي خلافشان افشا شود. به همين دليل قاضي مرتضوي که خودِ فساد بود، يک‌شبه نوزده فقره روزنامه را تعطيل کرد يا قاضي فاسد ديگري به‌نام منصوري حکم بازداشت بيست روزنامه‌نگار را يک‌جا صادر کرد که بعداً مشخص شد هر دوي اين ازخدابي‌خبران فاسد بوده‌اند و هيچ علاقه‌اي نه به کشور خود و نه به نظام جمهوري اسلامي داشته‌اند که اگر چنين بود، پس از افشاي فساد توسط روزنامه‌ها، درپي دستگيري فاسدان بودند نه درپي مجازات افشاکنندة فساد آن‌ها.

با اين‌حال به‌نظر مي‌رسد برخي از اصحاب رسانه نيز به وظيفة خود عمل نمي‌کنند؛ که اگر به‌درستي اطلاع‌رساني مي‌کردند، هم‌اکنون نمي‌بايست قيمت ارز و طلا رکورد تاريخي بزند و رئيس‌جمهور محترم در بياناتي دولت را صاحب ارز دانسته و از صادرکنندگان بخواهد آن را به کشور برگردانند؛ چون انتظار مي‌رود باوجود بيش از هفتاد کانال تلويزيوني، صدها عنوان روزنامه و هزاران نشريه، هفته‌نامه، ماهنامه، فصلنامه و ديگر منابع اطلاع‌رساني، هيچ خلاف‌کاري در حاشية امن قرار نگيرد و اگر چنين بود، فردي مثل اکبر طبري سال‌ها در مناصب مختلف جا خوش نمي‌کرد تا به معاونت اجرايي قوة قضاييه برسد و با ايجاد منجلاب فساد، تعدادي ديگر را با خود همسو کرده و به قعر جهنم ببرد. اگر رسانه‌ها به وظيفة خود درست عمل مي‌کردند، معاون اول قوة قضاييه هم نمي‌گفت خلاف آقاي طبري براي ما محرز نبود وگرنه به‌يقين عليه او اقدام مي‌کرديم!

در اينجا نگارنده از همة مسئولان تقاضا مي‌کند رسانه‌ها را دشمن خود فرض نکنيد، بگذاريد بازوي تواناي شما براي افشاي عملکرد مفسدان باشند تا طوري نشود عده‌اي به‌راحتي از کشور ارز خارج کنند و آن ديگران رشوه بگيرند و بسياري ديگر اختلاس کنند؛ لذا اگر به‌جاي کشاندن خبرنگاران به پاي ميز محاکمه، چپاولگران را مثل ماه‌هاي اخير محاکمه مي‌کرديد، در کشورمان عدالت بيشتر اجرا مي‌شد.