شنیده های موثق از نامزدی مهندس احمد خرم اقتصاددان معاون و سرپرست سابق فرمانداری شاهرود،مهندس سجاد برنجی فرماندار فعلی ملارد و اقتصاد دان ،مهندس علیرضا آشوری دانش آموخته مدیریت و معاونت اسبق فرمانداری میامی و معاونت سابق فرمانداری میامی گزینه های محتمل بومی شهرستان و برخواسته از وزارت کشور برای تصدی سکان فرمان داری شاهرود هستند،طبق شنیده ها این سه گزینه بومی علاوه بر سوابق یادشده دارای رابطه خوب با دولت تدبیر و امید و نماینده منتخب شهرستان میباشند مهندس خرم سالها در فرمانداری شاهرود و بخشداری بیارجمند فعالیت نموده و تا سرپرستی نیز پیش رفته ، مهندس آشوری سوابق معاونت دو فرمانداری میاممی و مهدیشهر را داشته و مهندس برنجی در استان تهران تا از شهرداری تا بخشداری و معاونت فرماندار و نهایتا فرمانداری ملارد نیز پیش رفته اند .

شنیده های موثق از نامزدی مهندس احمد خرم اقتصاددان معاون و سرپرست سابق فرمانداری شاهرود،مهندس سجاد برنجی فرماندار فعلی ملارد و اقتصاد دان ،مهندس علیرضا آشوری دانش آموخته مدیریت و معاونت اسبق فرمانداری میامی و معاونت سابق فرمانداری میامی گزینه های محتمل بومی شهرستان و برخواسته از وزارت کشور برای تصدی سکان فرمان داری شاهرود هستند،طبق شنیده ها این سه گزینه بومی علاوه بر سوابق یادشده دارای رابطه خوب با دولت تدبیر و امید و نماینده منتخب شهرستان میباشند مهندس خرم سالها در فرمانداری شاهرود و بخشداری بیارجمند فعالیت نموده و تا سرپرستی نیز پیش رفته ، مهندس آشوری سوابق معاونت دو فرمانداری میاممی و مهدیشهر را داشته و مهندس برنجی در استان تهران تا از شهرداری تا بخشداری و معاونت فرماندار و نهایتا فرمانداری ملارد نیز پیش رفته اند . شایان ذکر است گزینه های مذکور علاوه بر حضور در وزارت کشور خصوصا در دولت تدبیر و امید و بومی بودن نسبت به منطقه با لحاظ مشکلات شهرستان در بیکاری با توجه به اقتصاددان بودن قادر خواهند بود موتور اقتصاد،صنعت،معدن،کشاورزی و گردشگری شهرستان را با اشرافی که دارند روشن و بزرگترین شهرستان ایران را که قاره کوچک لقب گرفته و از تنوع اقلیمی و منابع فراوان و جمعیت دانشگاهی چشمگیر برخورداراست به خوبی با فعال کردن پیشرانهای اقتصادی اش در شرایط کرونا و وضعیت رکود تورمی اخیر هدایت نمایند بدیهی است جا دارد خسته نباشیدی به همه مدیران ادوار شهرستان و آرزوی توفیقی به امید آتی عرض نموده و همینجا از همه نخبگان شاهرودی مقیم شاهرود یا سایر شهرها و یا تهران و خارج از کشور که حدود ۷۰ چهره شاخص علمی و دینی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و هنری و ورزشی در آن قرار دارند بخواهیم فارغ از مرزبندی توسعه شهرستان را حمایت نمایند بی شک محور امید و اتصال همه ارکان همواره نمانیده معزز مقام معظم رهبری و املم جمعه فهیم شهرستان و روحانیت متعهد همراه ایشان بوده و رسانه ها نیز یاریگر توسعه شهرستان میباشند