بادستور وزیرکشور علی اکبرپورمحمدی به علت توهین به خبرنگار برکنار شد

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان فردا وبه نقل از مستقل آنلاین،سرپرست فرمانداری رفسنجان با دستور وزیر کشور برکنار شد در پی رفتار نامناسب سرپرست فرمانداری رفسنجان با یکی از خبرنگاران، احمد وحیدی وزیر کشور در تماس تلفنی با استاندار کرمان، دستور عزل علی اکبر پورمحمدی را صادر کرد. پورمحمدی فرماندار رفسنجان درباره طرح انتقال آب به یک خبرنگار گفت: «تکرار کنی توی دهنت می‌زنم»

فیلم علت برکناری فرماندار رفسنجان در لینک زیر است

https://www.mostaghelonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-7/89157-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

  • نویسنده : آذین معصومی
  • منبع خبر : مستقل آنلاینhttps://www.mostaghelonline.com/