سمنان (ایرانیان فردا) - معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان سمنان از برگزاری جشن تکلیف ۳۰۷ نفر از دختران تحت حمایت کمیته در روزهای یازدهم تا شانزدهم اسفند ماه سال جاری خبر داد.

محمدابراهیم یوسفیان، معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان سمنان از برگزاری جشن تکلیف ۳۰۷ مددجو دختر استان سمنان از امروز یازدهم اسفند تا شانزدهم در سراسراستان سمنان خبر داد و گفت: امروز جشن تکلیف ۷۱ نفر از دختران تحت پوشش کمیته امداد شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه برگزار شد و این جشن تکلیف برای بقیه شهرستان ها تا شانزدهم اسفند ادامه دارد.
وی با بیان اینکه این آیین با هدف تقویت و نهادینه کردن فرهنگ نماز بین مددجویان، خاطرنشان کرد: در این آیین به هریک از دختران به تکلیف رسیده بسته فرهنگی شامل چادر نماز، مقنعه، سجاده، کتب قصه و داستان های مذهبی اهدا شده است.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه ورود به سن تکلیف یک رویداد زیبا و متعالی است، تصریح کرد: هدف از برگزاری مراسم جشن تکلیف و جشن عبادت، اشاعه ترویج فرهنگ دینی، قرآنی، توسعه عفاف و حجاب در میان جامعه تحت حمایت است.

  • نویسنده : فاطمه زهرا تجلی