”فراخوان دعوت به همکاری بیمه سامان”🔷🔷اعطای کد کارشناسی🔷🔷 🔶 شرایط همکاری 🔸 مدرک تحصیلی حداقل دیپلم🔸 حداقل سن 22 سال🔸عدم سوء پیشینه🔸داشتن فن بیان قوی و روابط عمومی بالا🔷 مزایای شغلی :🔹 درآمد عالی🔹امکان تاسیس دفتر (آیین نامه 96 بیمه مرکزی)🔹 فروش تمام خدمات بیمه ای🔹 قرارداد رسمی از روز اول کاری🔹 آموزش حرفه ای […]

”فراخوان دعوت به همکاری بیمه سامان”🔷🔷اعطای کد کارشناسی🔷🔷 🔶 شرایط همکاری 🔸 مدرک تحصیلی حداقل دیپلم🔸 حداقل سن 22 سال🔸عدم سوء پیشینه🔸داشتن فن بیان قوی و روابط عمومی بالا🔷 مزایای شغلی :🔹 درآمد عالی🔹امکان تاسیس دفتر (آیین نامه 96 بیمه مرکزی)🔹 فروش تمام خدمات بیمه ای🔹 قرارداد رسمی از روز اول کاری🔹 آموزش حرفه ای و پشتیبانی 🔶🔶معارفه و مصاحبه بصورت غیر حضوری(آنلاین) برگزار میگردد🔶🔶✅جهت درخواست لطفا مشخصات و رزومه ی خود را به شماره 09339841339ارسال کنید”فراخوان دعوت به همکاری بیمه سامان”🔷🔷اعطای کد کارشناسی🔷🔷 🔶 شرایط همکاری 🔸 مدرک تحصیلی حداقل دیپلم🔸 حداقل سن 22 سال🔸عدم سوء پیشینه🔸داشتن فن بیان قوی و روابط عمومی بالا🔷 مزایای شغلی :🔹 درآمد عالی🔹امکان تاسیس دفتر (آیین نامه 96 بیمه مرکزی)🔹 فروش تمام خدمات بیمه ای🔹 قرارداد رسمی از روز اول کاری🔹 آموزش حرفه ای و پشتیبانی 🔶🔶معارفه و مصاحبه بصورت غیر حضوری(آنلاین) برگزار میگردد🔶🔶✅جهت درخواست لطفا مشخصات و رزومه ی خود را به شماره 09339841339ارسال کنید