درتحلیلی از انتخابات ریاست جمهوری غلامرضا جعفری در نبود آیت الله العظمی علامه سید حسن خمینی،آیت الله دکتر سید محمد خاتمی و دکتر محسن هاشمی رفسنجانی ؛ دکتر مسعود پزشکیان را بهترین گزینه برای تشکیل جنبش فراگیر حامیان منافع ملی دانست

فوری اختصاصی ایرانیان فردا:دکتر غلامرضاجعفری مدیرمسئول پایگاه خبری ایرانیان فردا و سیاستمدار ،روزنامه نگار و حقوقدان اصلاح طلب در تحلیلی از جایگاه دکتر مسعود پزشکیان گفت : پزشکیان نامزد واحد و جامع جنبش فراگیرحامیان منافع ملی خواهد بود او میتواند بهترین گزینه برای پویش فراگیر ملی همه با هم ایران باشد . جعفری معتقد است در بین مستقلین ،معتدلین،اصلاح طلبان و اصولگرایان گزینه بهتری از دکتر پزشکیان برای تجمیع مردم ایران از اقوام و اقشار مختلف برای اجماع ملی برای برون رفت از بحرانهای ملی و جهانی و رفع شکافها و ساختن آینده بهتر ایران اسلامی موجود نیست .شرایط بیماری کرونا،ترکیب فعلی مجلس ،شرایط رکود تورمی ،تحریمها،روابط بین الملل ،تغییرات پیش آمده منطق ای (جنگ آذر بایجان و ارمنستان و تحرکات ترکیه و نیز نتایج انتخابات آمریکا و ترکیب جدید دولت و مجالس آن ) اقتضایی جامع تر در میان کسانی که قصد ورود به انتخابات ،امکان تایید صلاحیت ،رای آوری و جامعیت وکارآمدی در روره ای هشت ساله را داشته باشند را بهتر از مسعود پزشکیان ندارد. ایشان ایرانیان را از هر قوم و جریان سیاسی و مذهب و اندیشه در اقصی نقاط ایران و جهان که میتوانند زیربیرق منافع ملی و قانونگرایی و برنامه محوری در جهت توسعه و عدالت و رفاه برای ایران جمع شوند گرد آوردو نوید بخش فردایی بهتر و قدرتمند تر برای ایران باشد .

  • نویسنده : خبرنگار ایرانیان فردا به نقل از غلامرضا جعفری
  • منبع خبر : اختصاصی ایرانیان فردا