✅عقلانیت در انتخاب بهترین گزینه در انتخابات مدیران مسئول رسانه ها 🖍️ روز۲۰ آبان انتخابات مدیران مسئول در سراسر کشور بصورت الکترونیکی برگزار می شود.این انتخابات بعد از ۱۶ سال نخستین فرصتی است که مدیران بخش خصوصی پیدا کرده اند تادر غیاب یک مدیر دولتی همیشه حاضر که کرسی مدیران مسئول در هییت نظارت را […]

✅عقلانیت در انتخاب بهترین گزینه در انتخابات مدیران مسئول رسانه ها

🖍️ روز۲۰ آبان انتخابات مدیران مسئول در سراسر کشور بصورت الکترونیکی برگزار می شود.
این انتخابات بعد از ۱۶ سال نخستین فرصتی است که مدیران بخش خصوصی پیدا کرده اند تادر غیاب یک مدیر دولتی همیشه حاضر که کرسی مدیران مسئول در هییت نظارت را اشغال کرده بود، اینک می توانند ازمیان دهها کاندیدای انتخابات یک مدیر مسئول بخش خصوصی را بعنوان نماینده خویش انتخاب نمایند تا در هییت نظارت یک کرسی در مقابل ۶ کرسی نمایندگان دستگاههای حاکمیتی را بدست بیاورند.
در این انتخابات که بعد از دو دهه،سرانجامبا توسل به پدیده گردش نخبگان، انتخاباتی رقابتی و پرشور را برگزار خواهند کرد.
در ۷دوره قبل،منهای دوره گذشته انتخاباتی یک طرفه برگزار می شد و جناب آقای انتظامی که در دولت های دهم و یازدهم معاونت وزارت ارشاد را داشت با استعانت از امکانات این وزارتخانه عملا برنده ازپیش تعیین شده انتخابات بود!
همین ویژگی انتخابات باعث شده بود،معمولا هیچ کدام از مدیران مسئول مستقل رسانه ها پا به عرصه انتخابات نمی گذاشتند.
امادر دوره قبل جناب آقای رحمانیان جسارت بخرج دادند و در رقابتی نا برابر به مصاف کسی رفت که ۱۴ سال در این جایگاه جلوس کرده بود!
رای معنادار ۵۵۰ تایی مدیر مسئول شرق نشان داد که مدیران بخش خصوصی مطبوعات از اینکه فردی بعنوان نماینده مادام العمر آنها اجازه عرض اندام به هیچ مدیر مسئول دیگری ندهد،واقعا دل آزرده و مکدربودند.
آقای انتظامی در این۱۶ سال حتی برای یک روز دردها و دغدغه های مدیران مسئول مطبوعات اعم از گرانی کاغذ،زینگ،پرداخت حقوق،سرشاخ شدن با بیمه و دارایی راحس نکرد.
مدیریت روزنامه های حاکمیتی (همشهری و جام جم) وسپس نشریه فارغ التحصیلان که هیچگاه در گیشه ها کسی آن را رویت نکرد!بیانگر این بود که وی ازسنخ مدیران مطبوعات بخش خصوصی نبود.
اما اینک انتخابات پیش روی مدیران مسئول در ۲۰ آبان فرصتی گرانبها است که رسانه های بخش خصوصی بتوانند گزینه مطلوب خویش را به هییت نظارت بفرستند تا صدای رسای آنها در راستای ایفای منافع بخش خصوصی در آن نهاد باشد.
حال که این فرصت برای همه رسانه های کشور مهیا شده است با انتخاب قویترین گزینه باید بتوانند پیام خویش را به حاکمیت و دولت برسانند که صنف مطبوعات بخش خصوصی برای پیگیری مطالبات خویش با رویکرد تداوم بقا در این وانفسای مشکلات معیشتی و اقتصادی مصمم تر از گذشته به میدان آمده است.
عقلانیت در انتخاب کاندیدای اصلح برای راهیابی به هییت نظارت بزرگترین ماموریت مدیران مسئول رسانه های کشور است.
باید به این نکته توجه کنیم انتخاب موفق ترین مدیرمسئول مطبوعات بخش خصوصی برای هییت نظارت می تواند چشم انداز روشنی از افق اهداف صنف ما در دوره جدید باشد.
انتخاب فراجناحی ما در ۲۰ آبان موید امید به تحقق مطالباتمان در چشم انداز۱۴۰۰ است.
صنف زحمتکش و بی ادعای ما بعنوان پیشگام عرصه روشنگری و آگاهی بخشی بشدت از گزینه غیر جناحی استقبال می نماید.
دوستان عزیز بدانید که موفقیت جرم نیست وانگشت گذاشتن روی گزینه موفق حاکی از درایت صنف است.امیدوارم غبار تخریب حسودان نتواند فضای روشن روز رای گیری را تاریک نماید.
بکارگیری عقلانیت در انتخاب اصلح به این معناست که ما بی اعتنا به حسادتها و تخریبهای ایام خاص انتخابات به گزینش شایسته ترین مدیرمسئول بخش خصوصی بعنوان نماینده مدیران مسئول در هییت نظارت بر مطبوعات همت گماریم تا بتوانیم امید را در اردوگاه مطبوعات غیر دولتی زنده نگاه داریم.
علی نظری سردبیر روزنامه مستقل

@alinazari43