محمود درویشی سرپرست گروه کُر شباهنگ ضمن اشاره به جدید بودن سبک این اجرا اظهارکرد: سبکی که در این اجرا خدمت شما ارائه می دهیم اتفاق جدیدی است و تاکنون اینگونه به آن پرداخته نشده است


به گزارش ایرانیان، گروه کُر شباهنگ《 نغمه های عاشورایی》 را به سرپرستی محمود درویشی در روز های 11 و 12 شهریور از ساعت 19 در سالن مهر حوزه هنری اجرا میکند.

گفتنی است، گروه کُر شباهنگ در این اجرا قطعاتی با عنوان به تو از دور سلام، نبودی بابا، بوسه بر ماه، شب مهتاب، صد پاره، نی نوا و دولت عشق را با صدای سعید فتاحی روی صحنه میبرد، همینطور میتوان به 30 هنرمندی که در این اجرا هم آوازی خواهند داشت اشاره کرد.

محمود درویشی سرپرست گروه کُر شباهنگ در رابطه با این ویژه برنامه گفت: سبک جدیدی در این اجرا به مخاطب ارائه خواهد شد، زیرا تاکنون کسی این گونه به مداحی و آواز دسته جمعی نپرداخته بود که خوشبختانه با موفقیت توانستیم در این اجرا به این موضوع بپردازیم

درویشی ضمن اشاره به تفاوت این کار نسبت به سایر اجراها بیان کرد: برخی از اشعاری که در قالب مداحی شنیده شده است را توسط گروه کُر شباهنگ را به آواز چند صدایی کُر تبدیل کردیم که این موضوع مهم ترین تفاوت اجرایی کار خواهد بود.

این اجرا با سرپرستی محمود درویشی و همکاری فاطمه قیصر پناه به مدت 2 شب در حوزه هنری خدمت عموم مردم ارائه داده می شود.

  • نویسنده : سارااستوارحصاری
  • منبع خبر : ایرانیان