شوخی حکمرانی با اشتغال ✍جواد رحیم پور عبدالملکی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دولت رئیسی کابیته را ترک کرد تا یک امام صادقی دیگر،سکاندار موقت این وزارتخانه بزرگ باشد.با نقض مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38 درصدی بازنشستگان از سوی دولت رئیسی، اعتراضات سراسری بازنشستگان در جریان است ورویارویی امنیتی با این […]

شوخی حکمرانی با اشتغال

✍جواد رحیم پور

عبدالملکی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دولت رئیسی کابیته را ترک کرد تا یک امام صادقی دیگر،سکاندار موقت این وزارتخانه بزرگ باشد.
با نقض مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38 درصدی بازنشستگان از سوی دولت رئیسی، اعتراضات سراسری بازنشستگان در جریان است ورویارویی امنیتی با این پدیده هم دیده می شود.
اقدام دولت در واقع تیر خلاصی بر نهاد متولی سباستگذاری تنظیم بازار کار بود و بعد از این احکام این وزارتخانه در مسیر تزلزل بیشتر پیش خواهد رفت.
مقدمه این روند البته از وزارت خود عبدالملکی آغاز شد ورئیس دولت سیزدهم با اطلاع از رویکرد غیر جدی وزیر پیشنهادی به موضوع اشتغال،او را بر مسند این وزارتخانه نشاند واکنون بدون هیچ توضیحی محترمانه او را مرخص کرده است.
اکنون عبدالملکی رفته است اما شوخی حکمرانی با موضوع اشتغال به قوت خود باقی است.
جانشین موقت عبدالملکی از تجارب مشابه او برخوردار است و اثار قلمی منتشر شده از او هیچ ارتباطی با دانش اقتصاد وبه طور اخص اقتصاد کار ندارد.
بحران اشتغال در جمهوری اسلامی ادامه دار خواهد بود ومجموعه سیاست های اقتصادی دولت رئیسی نه تنها اشتغال آفرین نیست بلکه موجب خلق بیکاری می شود.
حذف عبدالملکی از کابینه در واقع نمادی از فروپاشی کلیت تئوری اقتصادی دولت از تفکیک موضوع برجام از اقتصاد است.
هر چند دولت رئیسی از تئوری خود دست نکشیده ونخواهد کشید، اما بی اعتمادی به این دیدگاه راهبردی دولت در مدیریت اقتصادی،قطعا نتایح فاجعه باری برای اقتصاد ونیروی انسانی آن خواهد داشت.
به جای کنار رفتن یک وزیر، رئیس دولت اکنون متهم اصلی اعتماد به این سیاست ها است وهمچنان که معترضان فریاد می زنند با وعده وعید،نمی توان حکمرانی کرد.
تخریب نهادی اکنون دامن وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی را گرفته است وبه نظر می رسد بحران ناترازی موسسات وابسته به این وزارتخانه افزایش چشمگیری یابد

🆔@hamidasefichannel2

📌صفحه اینستاگرام
🆔https://instagram.com/hamid._asefi

  • نویسنده : جواد رحیم پور
  • منبع خبر : فضای مجازی کانال تلگرام حمید آصفی