سکه امامی امروز با ثبت یک رکورد تاریخی به ۲۷ میلیون تومان رسید.

به گزارش ایرانیان فردا نقل از آفتاب نیوز، قیمت سکه امامی در بازار امروز وارد کانال ۲۷ میلیون تومان شد.

سکه امامی امروز ۱ میلیون تومان گران شد.

قیمت دلار در بازار آزاد نیز امروز قیمت ۴۷.۷۰۰ هزار تومان را ثبت کرده است.

قیمت سکه به ۲۷ میلیون تومان رسید
قیمت سکه به ۲۷ میلیون تومان رسیدقیمت سکه به ۲۷ میلیون تومان رسید

  • نویسنده : سارااستوارحصاری
  • منبع خبر : آفتاب نیوز